• Prawa autorskie

Zamieszczone zdjęcia oraz treści, są intelektualną własnością firmy Lesens. Zdjęcia posiadają zakodowane markery źródła pochodzenia oraz są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r.
(tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego kopiowania, przetwarzania lub rozpowszechniania tych materiałów w całości lub w części, firma Lesens będzie dochodzić od sprawcy swoich praw, w tym należnego odszkodowania, na drodze sądowej.

STRONA WWW.LESENS.PL ZABEZPIECZONA JEST PRZEZ COPYSCAPE SKOPIOWANY I OPUBLIKOWANY W INTERNECIE FRAGMENT ZAWARTOŚCI TEJ WITRYNY ZOSTANIE WYKRYTY.