• Profesjonalne środki do dezynfekcji oraz higieny wspomagają tworzenie bezpiecznej przestrzeni pracy

Środki do dezynfekcji w gabinecie lekarskim

Aby pacjenci nie byli narażeni na dodatkowe niebezpieczeństwa w postaci chorób i zakażeń, należy zadbać o higienę samego gabinetu lekarskiego. Dotyczy to zarówno rąk osoby przeprowadzającej zabieg lub badania, ale też narzędzi i wyposażenia gabinetu. W wielu przypadkach nie wystarczy tutaj zwyczajne mydło – konieczne jest użycie specjalnych środków dedykowanych dla placówek medycznych.

Pierwszą z ważnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę jest higiena samych osób pracujących w gabinecie. To one mają przecież kontakt z pacjentem lub klientem i to one w pierwszej kolejności mogą spowodować zagrożenie w postaci kontaktu obsługiwanej osoby z groźnymi bakteriami. Pod tym względem w każdym gabinecie niezbędne są akcesoria do higieny, jak np. mydło antyseptyczne które powinno stosować się przed każdym zabiegiem medycznym.

Drugą istotną sprawą, której nie można pominąć, jest to, aby zabiegi przeprowadzane były w higienicznych warunkach. Miejsce przeprowadzania zabiegu powinno być odpowiednio przygotowane, materiały zakaźne wrzucone do przeznaczonego na nie pojemnika, a narzędzia we właściwy sposób zdezynfekowane. W tym momencie przydają się takie produkty, jak np. profesjonalne środki dezynfekujące, pojemniki na odpady medyczne i rękawiczki diagnostyczne z medycznymi certyfikatami.

Na koniec nie powinno zapominać się o powierzchniach w gabinecie, jak biurka, pulpity, fotele, klamki, czy toalety. One również wymagają dezynfekcji, gdyż są siedliskami wielu groźnych dla zdrowia pacjenta bakterii. Na takie powierzchnie również warto zastosować dostępne u nas specjalne środki dezynfekujące do wszelkich powierzchni zmywalnych.